Okulary ochronne korekcyjne, czyli jak zadbać o wzrok pracowników?

Okulary ochronne korekcyjne

Praca w warunkach, które mogą powodować uszkodzenie wzroku, wymaga zastosowania specjalistycznych środków ochrony. Pracodawcy zobowiązani są zapewnić pracownik okulary, zgodnie z przepisami wynikającymi z BHP oraz Kodeksu Pracy. Pomogą one chronić wzrok, a także przyczynią się do zwiększenia efektywności.

Okulary ochronne korekcyjne – kiedy będą konieczne?

Konieczność stosowania okularów ochronnych wynika z przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy osób, które wykonują swoje obowiązki w warunkach niesprzyjających, narażając się na choroby oczu lub nawet całkowitą utratę wzroku. Problem pojawia się w momencie, gdy pracownik ma także wadę wzroku, musząc stosować szkła korygujące. Jeśli nosi soczewki kontaktowe, może założyć zwykle okulary ochronne, jednak w przeciwnym razie będzie musiał zastosować okulary ochronne korygujące. Jest to produkt, który zapewnia odpowiednią ochronę wzroku, a jednocześnie przyczynia się do poprawy jakości widzenia. Orzeczenie o potrzebie korzystania z okularów wydaje lekarz medycyny pracy podczas przeprowadzania badań wstępnych albo okresowych. Tymczasem o obowiązku stosowania okularów ochronnych decyduje specjalista ds. BHP. Pamiętajmy, że okulary ochronne korekcyjne muszą prezentować najwyższą jakość wykonania, zwłaszcza jeśli pracownik wykonuje obowiązki w trudnych warunkach. Warto zamówić produkty dostępne na stronie https://safetyline.pl/okulary-ochronne-korekcyjne/, aby mieć pewność zainwestowania w wieloletnie, w pełni skuteczne i spełniające normy okulary.

Okulary nie tylko do biura

Potrzeba korzystania z okularów wydaje się uzasadniona przede wszystkim w przypadku pracowników biurowych, którzy wykonują obowiązki przed ekranem monitora. Wielogodzinne wpatrywanie się w niego negatywnie wpływa na wzrok, mogąc pogłębiać jego wadę. Niemniej jednak okulary ochronne korekcyjne znajdują zastosowanie nie tylko w biurze. Wykonując niektóre prace z materiałami potencjalnie niebezpiecznymi, również musimy sięgnąć po specjalistyczne szkła. Są one niezbędne pracownikom, którzy w trakcie wykonywania swoich obowiązków mogą mieć kontakt z pyłami, gazami czy substancjami ciekłymi, mogącymi przedostać się w okolicę oczu. W przypadku osób, które nie mają wad wzroku, rozwiązanie jest bardzo proste – wystarczy zakupić odpowiednie okulary ochronne, spełniające normy BHP. Problem pojawia się, gdy pracownik, który musi korzystać z okularów, nie widzi w sposób prawidłowy. Wtedy też następuje konieczność zamówienia okularów ochronnych wyposażonych w szkła korekcyjne. Wpływają one nie tylko na poziom bezpieczeństwa, ale również na efektywność pracownika, który widząc lepiej, może wykonywać swoje obowiązki w szybszym tempie.

Dobre okulary ochronne korekcyjne – inwestycja w pracownika

Do okularów ochronnych korekcyjnych można wstawić szkła, które odpowiadają wadzie wzroku konkretnego pracownika. Dzięki temu będzie on widział wyraźniej, a jednocześnie jego oczy będą odpowiednio chronione. Warto pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym okulary ochronne, jeśli wymagają tego warunki pracy. Wynika to bezpośrednio z przepisów prawa. Ma on również obowiązek refundowania zakupu szkieł korygujących, o ile zostaną spełnione ustawowe przesłanki. Decyzję w zakresie maksymalnej kwoty refundacji podejmuje pracodawca, mając na uwadze między innymi obowiązujące na rynku ceny. Możliwe jest również refundowanie soczewek kontaktowych, jednak rozwiązanie to, ze względu na konieczność częstej ich wymiany, nie jest szeroko praktykowane.

Materiał zewnętrzny

Możesz również polubić…