Co potrzeba do wyrobienia paszportu: niezbędne dokumenty i procedury

W dzisiejszych czasach podróże za granicę stają się coraz bardziej popularne. Bez względu na to, czy planujemy wyjazd w celach turystycznych, służbowych czy prywatnych, posiadanie ważnego paszportu jest niezbędne. Jednakże, aby go uzyskać, musimy przejść przez kilka istotnych etapów i dostarczyć odpowiednie dokumenty. W artykule tym omówimy, co dokładnie potrzeba do wyrobienia paszportu oraz jakie kroki należy podjąć, aby cała procedura przebiegła sprawnie i bezproblemowo.

Jak zacząć proces wyrobienia paszportu: niezbędne dokumenty i procedury

Jest kilka dokumentów i procedur, które są niezbędne do wyrobienia paszportu. Oto najważniejsze informacje, które pomogą Ci rozpocząć ten proces:

 • Wypełnij wniosek: Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o paszport. Możesz pobrać go ze strony internetowej Biura Paszportowego lub odebrać osobiście w placówce. Wniosek wymaga podania danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, oraz informacje o rodzicach.
 • Zbierz niezbędne dokumenty: Oprócz wypełnionego wniosku, będziesz musiał dostarczyć kilka innych dokumentów. Są to między innymi: ważne zdjęcie paszportowe, dowód osobisty, akt urodzenia, a w przypadku osób niepełnoletnich, dodatkowo zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Zapłać opłatę: Wyrobienie paszportu wiąże się z pewnymi kosztami. Opłata różni się w zależności od rodzaju paszportu i czasu oczekiwania na jego wydanie. Przed udaniem się do Biura Paszportowego, sprawdź aktualne stawki opłat na ich stronie internetowej.
 • Złóż wniosek osobiście: Ostatnim krokiem jest złożenie wypełnionego wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów osobiście w Biurze Paszportowym. W przypadku osób niepełnoletnich, konieczne jest obecność rodziców lub opiekunów prawnych.

W procesie wyrobienia paszportu ważne jest staranne przygotowanie i dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. Pamiętaj, że czas oczekiwania na wydanie paszportu może się różnić w zależności od obciążenia Biura Paszportowego.

Kroki do wyrobienia paszportu: od skompletowania dokumentów do złożenia wniosku

Najważniejszym krokiem do wyrobienia paszportu jest skompletowanie niezbędnych dokumentów. Aby złożyć wniosek, będziesz potrzebował następujących dokumentów:

 • Obowiązkowy dowód tożsamości, tak jak dowód osobisty lub prawo jazdy
 • Wypełniony formularz wniosku o wydanie paszportu, dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • W przypadku dzieci – akt urodzenia
 • 1 aktualne zdjęcie paszportowe spełniające określone wymagania

Po zebraniu dokumentów możesz udać się osobiście do najbliższego urzędu paszportowego. Tam zostaniesz poproszony o złożenie wniosku oraz przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach może być wymagane także wcześniejsze umówienie się na wizytę.

Ważne dokumenty potrzebne do wyrobienia paszportu: co należy załączyć

 • Wniosek o paszport – można go pobrać ze strony internetowej urzędu paszportowego lub otrzymać osobiście w urzędzie.
 • Podpisana deklaracja otrzymania informacji o zasadach i warunkach wydawania paszportu, która również jest dostępna na stronie internetowej urzędu.
 • Dokument tożsamości – należy dostarczyć oryginał ważnego dowodu osobistego lub inny dokument potwierdzający tożsamość, tak jak prawo jazdy.
 • Zdjęcie paszportowe – musi spełniać określone wymogi, takie jak rozmiar, tło i wygląd twarzy.
 • Potwierdzenie opłaty – każdy wniosek o wydanie paszportu wymaga wniesienia opłaty, która różni się w zależności od rodzaju i terminu oczekiwania na paszport.

Aby wyrobić paszport, należy dostarczyć powyższe dokumenty do urzędu paszportowego. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są w prawidłowej formie i nie brakuje żadnych informacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z urzędem paszportowym lub sprawdzić na ich stronie internetowej, aby mieć pewność, że proces zostanie zakończony pomyślnie.

Procedura składania wniosku o paszport: gdzie i jak złożyć dokumenty

W celu złożenia wniosku o paszport, należy udać się osobiście do najbliższego urzędu paszportowego lub punktu paszportowego. Można także skorzystać z usług wybranych urzędów gminy, które posiadają uprawnienia do przyjmowania dokumentów paszportowych. Poniżej znajduje się lista niezbędnych dokumentów, które należy zabrać ze sobą:

 • Wypełniony wniosek o paszport.
 • Świadectwo urodzenia lub dowód osobisty.
 • Zdjęcie paszportowe spełniające określone wymogi.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie paszportu.

W przypadku osób niepełnoletnich, konieczne jest także załączenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Po złożeniu dokumentów, urząd paszportowy przeprowadza procedurę weryfikacyjną, która może trwać do kilku tygodni. Po pozytywnym zakończeniu tej procedury, paszport zostaje wydany i można go odebrać osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu: ile trzeba czekać na nowy dokument

 • Standardowy czas oczekiwania na wydanie nowego paszportu wynosi około 30 dni roboczych.
 • W przypadku pilnej potrzeby, istnieje możliwość skorzystania z usługi ekspresowej, która skraca czas oczekiwania do 14 dni roboczych.
 • W celu wyrobienia paszportu należy złożyć wniosek w urzędzie paszportowym na terenie swojego miasta.
 • Do wniosku konieczne jest dołączenie aktualnego dowodu osobistego oraz 2 zdjęć o wymiarach 35×45 mm.
 • W przypadku wniosku dotyczącego paszportu dla dziecka, konieczne jest również przedstawienie aktu urodzenia oraz zgody obojga rodziców.
 • W przypadku utraty paszportu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu na policji oraz przedstawienie zgłoszenia w urzędzie paszportowym.

Rozważając wyrobienie paszportu, warto wziąć pod uwagę czas oczekiwania na jego wydanie. Standardowy okres wynosi około 30 dni roboczych. Jeśli jednak jesteśmy w pilnej potrzebie, istnieje możliwość skorzystania z usługi ekspresowej, która skraca ten czas do 14 dni roboczych. Aby rozpocząć proces wyrobienia paszportu, należy złożyć wniosek w urzędzie paszportowym na terenie swojego miasta. Wniosek powinien być poparty aktualnym dowodem osobistym oraz 2 zdjęciami o wymiarach 35×45 mm. W przypadku paszportu dla dziecka, konieczne jest również przedstawienie aktu urodzenia oraz zgody obojga rodziców. Jeśli natomiast mieliśmy nieprzyjemność utraty paszportu, należy zgłosić ten fakt na policji oraz przedstawić zgłoszenie w urzędzie paszportowym.

Co potrzeba do wyrobienia paszportu – FAQ

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu?

Do wyrobienia paszportu potrzebne są ważny dowód osobisty, aktualne zdjęcie oraz wypełniony formularz wniosku paszportowego.

Jaki jest wymagany wiek do wyrobienia paszportu?

Wymagany wiek do wyrobienia paszportu zależy od przepisów danego kraju.

Czy istnieje możliwość ubiegania się o paszport dla osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa?

Tak, istnieje możliwość ubiegania się o paszport w Polsce dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa, jeżeli spełniają określone warunki, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Polsce.

Możesz również polubić…